Ujęcia wody

– Stacja Uzdatniania Wody ŁOJEWO
– Stacja Uzdatniania Wody TUPADŁY
– Stacja Uzdatniania Wody JAKSICE
– Stacja Uzdatniania Wody STRZEMKOWO
– Stacja Uzdatniania Wody CIEŚLIN
– Stacja Uzdatniania Wody DZIENNICE