Kontakty

Gminny Zakład Komunalny

88-100 Inowrocław, Kruśliwiec 12

tel. (52) 355-57-40 – kierownik zakładu

tel./fax (52) 355-57-41 – główny księgowy

tel./fax (52) 355-57-42 – BOK

tel. (52) 355-57-44 – inspektor d/s rozliczeń wody i ścieków

tel. (52) 355-57-45 – kasa, księgowa

tel. (52) 355-57-47 – inspektor d/s sieci wod-kan

NIP 556-10-00-253

Biuro firmy:
email : gzkkrusliwiec@pro.onet.pl
Tel / Fax 52

Dział:
Dział:
Numer rachunku:

PLN