Do pobrania

DokumentPobierz
Instrukcja - Krok po krokulink do instrukcji
Wniosek o wydanie informacji o możliwości (lub nie) przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.pobierz druk W1
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.pobierz druk W2
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowejpobierz druk W3
Wniosek (zgłoszenie) o przystąpieniu do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.pobierz druk W4
Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.pobierz druk W5
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (zewnętrznej)pobierz druk W6
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.pobierz druk W7
Wniosek o pozwolenie na zamontowanie podlicznika. pobierz druk
Oświadczenie o posiadaniu tytułu do nieruchomości.pobierz druk

Monitoring wody

Wyniki monitoringu wody 2013pobierz
Wyniki monitoringu wody 2014pobierz
Wyniki monitoringu wody 2015pobierz
Wyniki monitoringu wody 2016pobierz
Wyniki monitoringu wody 2017pobierz
Wyniki monitoringu wody 2018pobierz
Wyniki monitoringu wody 2019pobierz
Wyniki monitoringu wody 2020pobierz