Do pobrania

ABY DOSTOSOWAĆ WYŚWIETLANIE STRONY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PROSIMY SKORZYSTAĆ Z
MENU PO LEWEJ STRONIE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DokumentPobierz
Instrukcja - Krok po krokulink do instrukcji
Wniosek o wydanie informacji o możliwości (lub nie) przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.pobierz druk W1
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.pobierz druk W2
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowejpobierz druk W3
Wniosek (zgłoszenie) o przystąpieniu do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.pobierz druk W4
Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.pobierz druk W5
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (zewnętrznej)pobierz druk W6
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.pobierz druk W7
Wniosek o pozwolenie na zamontowanie podlicznika. pobierz druk
Oświadczenie o posiadaniu tytułu do nieruchomości.pobierz druk
Zgoda na przesyłanie faktur poprzez e-mail.pobierz druk

Monitoring wody

2022
Harmonogram planowanego poboru próbek wody 2022pobierz
LUTY
Wyniki monitoringu wody SUW CIEŚLINpobierz
Wyniki monitoringu wody SUW DZIENNICEpobierz
Wyniki monitoringu wody SUW JAKSICEpobierz
Wyniki monitoringu wody SUW ŁOJEWOpobierz
Wyniki monitoringu wody SUW STRZEMKOWOpobierz