Wnioski / Druki do pobrania


Druki do pobrania:

Dokument
Instrukcja - Krok po krokuLink do instrukcji
Wniosek o wydanie informacji o możliwości (lub nie) przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.Pobierz druk W1
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.Pobierz druk W2
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączy/sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.Pobierz druk W3
Wniosek (zgłoszenie) o przystąpieniu do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.Pobierz druk W4
Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.Pobierz druk W5
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (zewnętrznej).Pobierz druk W6
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.Pobierz druk W7
Wniosek o pozwolenie na zamontowanie podlicznika. Pobierz druk
Oświadczenie o posiadaniu tytułu do nieruchomości.Pobierz druk
Oświadczenie - zgoda współwłaściciela na zawarcie umowyPobierz druk
Zgoda na przesyłanie faktur poprzez e-mail.Pobierz druk
Wniosek o rozwiązanie umowy.Pobierz druk


Monitoring wody:

Badania wody
Harmonogram planowanego poboru próbek wody 2022Otwórz
Wyniki monitoringu wody SUW CIEŚLIN - luty 2022Otwórz
Wyniki monitoringu wody SUW DZIENNICE - luty 2022Otwórz
Wyniki monitoringu wody SUW JAKSICE - luty 2022Otwórz
Wyniki monitoringu wody SUW ŁOJEWO - luty 2022Otwórz
Wyniki monitoringu wody SUW STRZEMKOWO - luty 2022Otwórz