Ogłoszenia


27 lutego 2024 r.
Dnia 27 lutego 2024 r. w związku z awarią sieci wodociągowej od godz. 8.30 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Słońsko.
dot. nieruchomości zlokalizowanych na drodze od świetlicy wiejskiej w stronę Kanału Parchańskiego.
Planowane usunięcie awarii sieci wodociągowej do godz. 14.00 / 15.00.
Za utrudnienia przepraszamy


22 lutego 2024 r.
Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolnych próbek wody pobranych w dniu

19 lutego 2024 r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Cieślinie oraz z sieci wodociągu Cieślin, stwierdził, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia, jak również do celów sanitarno-higienicznych i gospodarczych.

Komunikat dotyczy m.: Cieślin, Mimowola, Sójkowo, Sławęcinek, Sławęcin, Kruśliwiec, Batkowo, Popowice.

Dokument
Komunikat nr 6/2024Otwórz
Ocena jakości wodyOtwórz


21 grudnia 2023 r.
Informujemy, że dnia 22 grudnia 2023 r. (środa) Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu
będzie czynny od godz. 0700 do godz. 1300.

Awarie będzie można zgłaszać pod numerem telefonu 52-355-57-47


14 grudnia 2023 r.
Informujemy, że dnia 20 grudnia 2023 r. (środa) Gminny Zakład Komunalny
Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu
będzie czynny od godz. 0700 do godz. 1200.

Awarie będzie można zgłaszać pod numerem telefonu 52-355-57-47


3 października 2023 r.
Gminny Zakład Komunalny Inowrocław zs. w Kruśliwcu informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej
dnia 04 października 2023 r. w godz.: 0800-1500 wystąpią przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Balczewo, Dziennice, Komaszyce.


17 sierpnia 2023 r.
Dnia 17 sierpnia w związku z awarią sieci wodociągowej od godz. 8.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Tupadły, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa, Krusza Podlotowa, Niemojewko, Żalinowo, Piotrkowice.
Za utrudnienia przepraszamy


16 sierpnia 2023 r.
W związku z planowanym wyłączeniem prądu (Enea – 17 sierpnia 2023 r.) w miejscowości: Dziennice, Komaszyce, Turzany.

Dnia 17 sierpnia 2023 r. (czwartek) od godz. 9.00 do godz. 14.00 może nastąpić spadek ciśnienia wody lub całkowita przerwa w dostawie.
Dotyczy miejscowości: Balin, Słońsko, Jacewo, Olszewice, Turzany, Marcinkowo, Balczewo, Komaszyce, Dziennice, Marulewy, Trzaski, Jaronty
.


2 sierpnia 2023 r.
Dnia 3 sierpnia (czwartek) w związku z awarią sieci wodociągowej

od godz. 8.00 do godz. 14.00 możliwa przerwa w dostawie wody
w miejscowości Słońsko.
Za utrudnienia przepraszamy


24 maja 2023 r.
Zarządzenie nr 2/2023 Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu w zamian za święta przypadające w soboty 2023 r.
Dnia 9 czerwca 2023 r. Zakład będzie nieczynny.
Zgłaszanie awarii – tel. czynny całą dobę 52-355-57-47

DOKUMENT
Zarządzenie nr 2/2023Otwórz


18 maja 2023 r.
Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolnych próbek wody pobranych w dniu 15 maja 2023 r. stwierdził, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia, jak również do celów sanitarno-higienicznych i gospodarczych.

Komunikat dotyczy: Strzemkowo, Kłopot, Gnojno, Latkowo, Orłowo, Oporówek, Czyste, Tupadły, Krusza Duchowna, Krusza Podlotowa, Krusza Zamkowa, Żalinowo, Piotrkowice.

Dokument
Komunikat nr 6/2023Otwórz
Ocena jakości wodyOtwórz
Komunikat nr 7/2023Otwórz
Ocena jakości wodyOtwórz


15 maja 2023 r.
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu

W dniu dzisiejszym (15.05.2023 r.) zostały pobrane próbki wody przez Sanepid w Inowrocławiu.

O wynikach badań poinformujemy Państwa niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Przewidywany termin otrzymania wyników 18.05-19.05.2023 r.
Komunikat dotyczy miejscowości: Strzemkowo, Kłopot, Gnojno, Latkowo, Orłowo, Oporówek, Czyste, Tupadły, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa, Krusza Podlotowa, Żalinowo, Piotrkowice.


12 maja 2023 r.
Ogłoszenie

W związku z zaleceniami Sanepidu dotyczącymi jakości wody zaleca się konsumpcje wody po przegotowaniu. Komunikat dotyczy miejscowości: Strzemkowo, Kłopot, Gnojno, Latkowo, Orłowo, Oporówek, Czyste, Tupadły, Krusza Duchowna, Krusza Podlotowa, Krusza Zamkowa, Żalinowo, Piotrkowice. Pobrano nowe próby wody do badania i przeprowadzono działania naprawcze. O wynikach poinformujemy w poniedziałek 15.05.2023 na stronie FB, stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń w w/w miejscowościach. Informację w dniu wczorajszym zostały umieszczone na tablicach informacyjnych poszczególnych miejscowości oraz w dniu dzisiejszym informację zostały wysłane drogą SMS dla osób zarejestrowanych w systemie Gminy Inowrocław.

Dokument
Komunikat nr 4/2023Otwórz
Komunikat nr 5/2023Otwórz


20 marca 2023 r.
Ogłoszenie

Wójt Gminy Inowrocław informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 15 marca 2023 r. wydał Decyzję BD.RZT.70.47.2022 o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Inowrocław z dnia 19 maja 2021 r. oraz o zatwierdzeniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalonej przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu na terenie Gminy Inowrocław na okres trzech lat tj. 06.04.2023 r. do 05.04.2026 r., w następującym brzmieniu:

Dokument
Ogłoszenie BD.RZT.70.47.2022 Gmina Inowrocław - GZKOtwórz
PGW Wody Polskie - BD.RZT.70.47.2022Otwórz
BIPOtwórz


7 listopada 2022 r.
Ogłoszenie o naborze na pracownika samorządowego

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – Podinspektora ds. techniczno – administracyjnych w Gminnym Zakładzie Komunalnym Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław.

DOKUMENT
Ogłoszenie o naborze nr 2/2022Otwórz
BIPOtwórz


6 lipca 2022 r.
Zarządzenie nr 499/2022 Wójta Gminy Inowrocław

w sprawie ustalenia cennika za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu.

DOKUMENT
Zarządzenie 499/2022 Wójta Gminy InowrocławOtwórz


1 lipca 2022 r.
Zarządzenie nr 11/2022 Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Kruśliwcu

w sprawie ustalenia cennika usług wykonywanych przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu.

DOKUMENT
Zarządzenie nr 11/2022Otwórz


21 czerwca 2022 r.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika samorządowego

DOKUMENT
Wynik naboru nr 1/N/2022Otwórz


15 czerwca 2022 r.
Zarządzenie nr 9/2022

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

DOKUMENT
Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejOtwórz


6 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie o naborze na pracownika samorządowego

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – Podinspektora ds. Obsługi Klienta w Gminnym Zakładzie Komunalnym Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław.

DOKUMENT
Ogłoszenie o naborze nr 1/2022Otwórz


2 maja 2022 r.
Ogłoszenie o likwidacji kasy

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu informuje, że na podstawie zarządzenia Kierownika GZK, z dniem 02.05.2022 roku nastąpi likwidacja kasy w siedzibie Zakładu.
Mając na uwadze powyższe, wszystkich klientów prosimy o dokonywanie wpłat należności za wodę, odprowadzanie ścieków i inne usługi przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub gotówką w bankach, oraz innych agencjach pośrednictwa finansowego.
Wpłaty gotówkowe nadal będą przyjmowane przez inkasentów, a wpłat bez opłat dodatkowych będzie można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 11, oraz w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17.


3 stycznia 2022 r.
Zarządzenie nr 1/2022 Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu
, w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu w zamian za święta przypadające w soboty 2022 r.

DOKUMENT
Zarządzenie nr 1/2022Otwórz


2 listopada 2021 r.
Informacja o wyborze oferty.

DOKUMENT
Informacja o wyborze oferty - 1/10/2021/RKOtwórz


21 października 2021 r.
Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej z dostawą do miejsca przeznaczenia tj. Słońsko I, Słońsko II, Łojewo – Gmina Inowrocław, wg załącznika nr 1 do zapytania.

DOKUMENT
Zapytanie ofertowe - 1/10/2021/RKOtwórz


12 sierpnia 2021 r.
Uchwała nr XXXII/322/2021 Rady Gminy Inowrocław zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Inowrocław”.

DOKUMENT
Uchwała nr XXXII/322/2021Otwórz


14 czerwca 2021 r.
Wójt Gminy Inowrocław informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 19 maja 2021r. wydał Decyzję BD.RZT.70.9.2021 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu na terenie gminy Inowrocław na okres trzech lat tj. od 18.06.2021r. do 17.06.2024r.

DOKUMENT
Taryfa - Ogłoszenie Wójta Gminy InowrocławOtwórz
Decyzja BD.RZT.70.9.2021 GZK 19.05.2021 r.Otwórz


20 kwietnia 2021 r.
Wniosek o zamówienie dostawy / usługi / roboty budowlanej o wartości przekraczającej 50 tys. zł. do 130 tys. zł. – Rozstrzygnięcie 1/RUZP/2021/RK

DOKUMENT
Rozstrzygnięcie - 1/RUZP/2021/RKpobierz


8 kwietnia 2021 r.
Zapytanie ofertowe 1/RUZP/2021/RK

DOKUMENT
Zapytanie ofertowe - 1/RUZP/2021/RKpobierz
Warunki technicznepobierz
Załącznik nr 1pobierz
Załącznik nr 2pobierz
Załącznik nr 3pobierz


9 marca 2021 r.
Ogłoszenie o naborze na pracownika samorządowego

DOKUMENT
Ogłoszenie o naborze nr 1/2021pobierz


15 października 2020 r.
Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zasad i instrukcji obowiązujących w Urzędzie Gminy Inowrocław w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARA COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

DOKUMENT
Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad i instrukcji obowiązujących w Urzędzie Gminy Inowrocław
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARA COV-2 wywołującego chorobę COVID-19
pobierz


1 września 2020 r.
Ogłoszenie o naborze na pracownika samorządowego

DOKUMENT
Ogłoszenie o naborze nr 1/2020pobierz


1 września 2020 r.
Regulamin naboru 2020 r.

DOKUMENT
Zarządzenie nr 8/2020
Regulamin naboru 2020 r.
pobierz


Ogłoszenie
Wójt Gminy Inowrocław informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 26 kwietnia 2018r. wydał Decyzję BD.RET.070.100.2018.EK o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu na terenie gminy Inowrocław na okres trzech lat tj. od 26.05.2018r do 25.05.2021r., w następującym brzmieniu:

Treść ogłoszenia: otwórz
Decyzja o zatwierdzeniu taryfy: otwórz