Ogłoszenia

ABY DOSTOSOWAĆ WYŚWIETLANIE STRONY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PROSIMY SKORZYSTAĆ Z
MENU PO LEWEJ STRONIE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

21 czerwca 2022
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika samorządowego

DOKUMENTPOBIERZ
Wyniki naboru nr 1/N/2022pobierz plik

15 czerwca 2022
Zarządzenie NR 9/2022
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

DOKUMENTPOBIERZ
Zarządzenie nr 9/2022pobierz plik

6 czerwca 2022
OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI KLIENTA w Gminnym Zakładzie Komunalnym Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław

DOKUMENTPOBIERZ
Ogłoszenie o naborzepobierz plik
Kwestionariusz osobowypobierz plik
Oświadczeniepobierz plik
klauzula - RODOpobierz plik

2 maja 2022
OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI KASY
Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu informuje, że na podstawie zarządzenia Kierownika GZK, z dniem 02.05.2022 roku nastąpi likwidacja kasy w siedzibie Zakładu.

Mając na uwadze powyższe, wszystkich klientów prosimy o dokonywanie wpłat należności za wodę, odprowadzanie ścieków i inne usługi przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub gotówką w bankach, oraz innych agencjach pośrednictwa finansowego.

Wpłaty gotówkowe nadal będą przyjmowane przez inkasentów, a wpłat bez opłat dodatkowych będzie można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 11, oraz w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17.

3 stycznia 2022
Zarządzenie nr 1/2022 Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu w zamian za święta przypadające w soboty 2022 r.

DOKUMENTPOBIERZ
Zarządzenie 1/2022pobierz plik2 listopada 2021
Informacja o wyborze oferty.
DOKUMENTPOBIERZ
Informacja o wyborze oferty.pobierz


21 października 2021
Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej z dostawą do miejsca przeznaczenia tj. Słońsko I, Słońsko II, Łojewo – gmina Inowrocław, wg załącznika nr 1 do zapytania.
DOKUMENTPOBIERZ
Zapytanie ofertowepobierz

12 sierpnia 2021
Uchwała nr XXXII/322/2021 Rady Gminy Inowrocław zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Inowrocław”

DOKUMENTPOBIERZ
Uchwała nr XXXII/322/2021pobierz

14 czerwca 2021
Wójt Gminy Inowrocław informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 19 maja 2021r. wydał Decyzję BD.RZT.70.9.2021 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu na terenie gminy Inowrocław na okres trzech lat tj. od 18.06.2021r. do 17.06.2024r.

DOKUMENTPOBIERZ
TARYFA woda-ścieki. Ogłoszenie Wójta Gminy Inowrocław.pobierz
Decyzja BD.RZT.70.9.2021 GZK 19.05.2021r.pobierz


20 kwietnia 2021
Wniosek o zamówienie dostawy / usługi / roboty budowlanej o wartości przekraczającej 50 tys. zł. do 130 tys. zł. – Rozstrzygnięcie 1/RUZP/2021/RK

DOKUMENTPOBIERZ
Wniosek / Rozstrzygnięciepobierz

8 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe 1/RUZP/2021/RK

DOKUMENTPOBIERZ
Zapytanie ofertowepobierz
Warunki technicznepobierz
Załącznik nr 1pobierz
Załącznik nr 2pobierz
Załącznik nr 3pobierz

9 marca 2021 r.
Ogłoszenie o naborze

DOKUMENTPOBIERZ
Ogłoszenie o naborzepobierz plik
Oświadczenie kandydatapobierz plik
Kwestionariusz osobowy kandydatapobierz plik
Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacjipobierz plik

15 października 2020 r.
ZARZĄDZENIE NR 254/2020 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zasad i instrukcji obowiązujących w Urzędzie Gminy Inowrocław w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARA COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

DOKUMENTPOBIERZ
ZARZĄDZENIE NR 254/2020 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad i instrukcji obowiązujących w Urzędzie Gminy Inowrocław
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARA COV-2 wywołującego chorobę COVID-19
pobierz

11 września 2020 r.
Zarządzenie nr 10/2020

DOKUMENTPOBIERZ
Zarządzenie nr 10/2020pobierz

1 września 2020 r.
Ogłoszenie o naborze

DOKUMENTPOBIERZ
Ogłoszenie o naborzepobierz

1 września 2020 r.
Regulamin naboru 2020 r.

DOKUMENTPOBIERZ
Regulamin naboru 2020 r.pobierz

Wójt Gminy Inowrocław informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 26 kwietnia 2018r. wydał Decyzję BD.RET.070.100.2018.EK o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu na terenie gminy Inowrocław na okres trzech lat tj. od 26.05.2018r do 25.05.2021r., w następującym brzmieniu:

treść ogłoszenia: link do pobrania


Decyzja o zatwierdzeniu taryfy

treść ogłoszenia: link do pobrania