Ogłoszenia

ABY DOSTOSOWAĆ WYŚWIETLANIE STRONY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PROSIMY SKORZYSTAĆ Z
MENU PO LEWEJ STRONIE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

8 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe 1/RUZP/2021/RK

DOKUMENTPOBIERZ
Zapytanie ofertowepobierz
Warunki technicznepobierz
Załącznik nr 1pobierz
Załącznik nr 2pobierz
Załącznik nr 3pobierz

23 marca 2021 r.
Informacja o wyniku naboru nr 1/21 na stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – podinspektora ds. rozliczeń wody i kadr w Gminnym Zakładzie Komunalnym Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław, ogłoszonego w dniu 9 marca 2021 r.

DOKUMENTPOBIERZ
Informacja o wyniku naborupobierz plik

9 marca 2021 r.
Ogłoszenie o naborze

DOKUMENTPOBIERZ
Ogłoszenie o naborzepobierz plik
Oświadczenie kandydatapobierz plik
Kwestionariusz osobowy kandydatapobierz plik
Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacjipobierz plik

15 października 2020 r.
ZARZĄDZENIE NR 254/2020 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zasad i instrukcji obowiązujących w Urzędzie Gminy Inowrocław w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARA COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

DOKUMENTPOBIERZ
ZARZĄDZENIE NR 254/2020 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad i instrukcji obowiązujących w Urzędzie Gminy Inowrocław
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARA COV-2 wywołującego chorobę COVID-19
pobierz

11 września 2020 r.
Zarządzenie nr 10/2020

DOKUMENTPOBIERZ
Zarządzenie nr 10/2020pobierz

1 września 2020 r.
Ogłoszenie o naborze

DOKUMENTPOBIERZ
Ogłoszenie o naborzepobierz

1 września 2020 r.
Regulamin naboru 2020 r.

DOKUMENTPOBIERZ
Regulamin naboru 2020 r.pobierz

Wójt Gminy Inowrocław informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 26 kwietnia 2018r. wydał Decyzję BD.RET.070.100.2018.EK o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu na terenie gminy Inowrocław na okres trzech lat tj. od 26.05.2018r do 25.05.2021r., w następującym brzmieniu:

treść ogłoszenia: link do pobrania


Decyzja o zatwierdzeniu taryfy

treść ogłoszenia: link do pobrania