Ogłoszenia


16 lipca 2020 r.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów ciężarowych:

  • STAR 1142 asenizacyjny          CIN 28240
  • Volkswagen Transporter T4   CIN 06787
PLIKPOBIERZ
Ogłoszenie o przetargu (pdf)pobierz
Formularz ofertowy (docx)pobierz
Formularz ofertowy (pdf)pobierz

Wójt Gminy Inowrocław informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 26 kwietnia 2018r. wydał Decyzję BD.RET.070.100.2018.EK o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu na terenie gminy Inowrocław na okres trzech lat tj. od 26.05.2018r do 25.05.2021r., w następującym brzmieniu:

treść ogłoszenia: link do pobrania


Decyzja o zatwierdzeniu taryfy

treść ogłoszenia: link do pobrania